Extra verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2017 van de baan

Gepubliceerd 13 december 2016

De voorgenomen extra verhoging van €1,15 aan afvalstoffenbelasting per ton te storten of te verbranden afval gaat niet door.

Op 25 oktober jl. gaven wij in ons nieuwsbericht op deze site aan, dat de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2017 zou worden verhoogd van €13,07 naar €14,22 per ton voor afval, dus ook niet-reinigbare grond, dat aan de stort of afvalverbrander wordt aangeboden.

Belastingplan 2017

De afvalstoffenbelasting is een heffing in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag. Bij de behandeling van het Belastingplan 2017 (waar ook de afvalstoffenbelasting onderdeel vanuit maakt) in de Tweede Kamer is echter een amendement aangenomen om het tarief voor 2017 niet te verhogen met €1,15 per ton.

De reden voor de voorgenomen verhoging was om het wegvallen van de exportheffing te compenseren. Het is de bedoeling om die compensatie nu te zoeken in een vermindering van het budget van de energie-investeringsaftrek (EIA).