NEN 5725 Vooronderzoek landbodem vastgesteld

Gepubliceerd 15 november 2017

NEN stelde in oktober 2017 de geactualiseerde versie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ vast. De norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem.

Differentiatie in onderzoeksinspanning per onderzoeksaanleiding

Het doel van de revisie was het actualiseren van het vooronderzoek en uniformiteit in de verschillende werkwijzen brengen. Ook het uitvoeren van vooronderzoek voorafgaand aan het gebruik van verschillende milieuhygiënische verklaringen onder het Besluit bodemkwaliteit, maakt nu onderdeel uit van NEN 5725.

In de opzet van het vooronderzoek is een differentiatie aangebracht in de onderzoeksinspanning op basis van de onderzoeksaanleiding. Daarnaast heeft de norm nu een meer procesmatige aanpak met meer ruimte voor de onderzoeker als de situatie daar om vraagt. Ook is vooronderzoek gericht op de verdenking van asbest geïntegreerd in deze norm waarmee het vooronderzoek dat nu nog is opgenomen in NEN 5707 (asbest in bodem) en NEN 5897 (asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat) wordt vervangen.

Wijziging van de Regeling bodemkwaliteit

Tegelijkertijd werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) met daarin een verwijzing naar de nieuwe versie van NEN 5725. Ook zal de Rbk verwijzen naar de nieuwe versie van NEN 5717 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ die NEN binnenkort vaststelt. Verder wordt met deze wijziging van de Rbk het uitvoeren van vooronderzoek bij het gebruik van verschillende milieuhygiënische verklaringen geborgd. Uit signalen van toezichthouders tijdens de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit was namelijk gebleken dat regelmatig milieuhygiënische verklaringen voor toe te passen grond of baggerspecie worden opgesteld zonder dat voorinformatie bekend is.

Geen overgangstermijn

Naar verwachting treedt deze wijziging van de Rbk in het voorjaar van 2018 in werking. In de regelgeving wordt geen overgangstermijn opgenomen. Dat betekent dat na inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving de nieuwe NEN 5725:2017 gebruikt moet worden. Een vooronderzoek, dat uitgevoerd is voorafgaand aan de wijziging van de regelgeving op basis van NEN 5725:2009, behoudt zijn geldigheid en kan na die tijd gebruikt blijven worden.

Informatiemiddag

Op 21 november 2017 organiseert NEN een informatiemiddag ter introductie van deze nieuwe norm. Lees verder op de website van NEN.