Wijziging Regeling bodemkwaliteit verschoven

Gepubliceerd 29 maart 2018

Een geplande inwerkingtreding van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 april 2018 wordt verschoven. Er is meer tijd nodig om een aantal normen verder uit te werken en te toetsen zodat ze in de regeling passen.

Zodra dit het geval is, zullen de normen in een extra wijziging van de regeling worden opgenomen. Met het uitstel worden ook de aan de normdocumenten gekoppelde wijzigingen uitgesteld over het vooronderzoek en de veldwerkersregeling.

De overige normen zullen voor de zomer in werking treden in een gewijzigde Regeling bodemkwaliteit. Het gaat dan vooral om geactualiseerde normen voor bouwproducten.

De volgende normdocumenten (inclusief protocollen) worden voorlopig niet meegenomen: BRL 1000, AS 1000, BRL 2000, AS 2000, BRL 2100, BRL 2344, BRL 6000, BRL 6000-21, AS 6700, AS 6800, AS 6900, BRL 7000, BRL 7500, BRL 7700, BRL 9335 en de BRL 11.000.

De voorgenomen wijziging van het vooronderzoek en de veldwerkingsregeling zijn gekoppeld aan een aantal wijzigingen in de normdocumenten. Dit geldt ook voor de volgende normen: NEN 5717, NEN 5720, 5725 en NEN 5707. Deze wijzigingen kunnen daarom ook niet worden meegenomen in de voorgenomen wijziging.

Meer informatie

Bij vragen over deze beleidskeuze: frans.plu@minienm.nl.