Richtlijn bemonstering en analyse van PFAS

Gepubliceerd 7 oktober 2017

Het Expertisecentrum PFAS heeft een Richtlijn opgesteld voor het Bemonsteren en analyseren van PFAS in grond en grondwater. Deze richtlijn wordt een onderdeel van het 'Handelingskader PFAS'.

Het 'Handelingskader PFAS' is een onderzoek in opdracht van de gemeente Dordrecht met steun van het RIVM, diverse gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat). Het 'Handelingskader PFAS' wordt medio 2018 afgerond.

In het 'Handelingskader PFAS' worden de volgende aspecten beschreven:

  1. Probleemanalyse
  2. Waar komen PFAS voor
  3. Wat zijn PFAS
  4. De risico's van PFAS
  5. Werken in/met PFAS-houdend grond en grondwater
  6. Aanpak PFAS op locatieniveau
  7. Hergebruik en storten
  8. Aanpak PFAS op gebiedsniveau
  9. Verantwoordelijkheden en risico's

Het Expertisecentrum PFAS zorgt voor kennisdeling van de nieuwe verontreiniging PFAS, waaronder stoffen als PFOS en PFOA. De komende tijd zullen meer voorpublicaties verschijnen en zal de markt ook actief worden benaderd om de opgedane kennis rondom PFAS met elkaar te delen.

Als er vragen zijn over de PFAS in het algemeen of de gepubliceerde Richtlijn, dan kunt u zich richten tot het Expertisecentrum.