Waarmee moet ik rekening houden bij bemonstering, voorbehandeling en analyse bij het uitvoeren van onderzoek naar PFAS in bodem, grond, sediment en grondwater?

Vraag

Waarmee moet ik rekening houden bij bemonstering, voorbehandeling en analyse bij het uitvoeren van onderzoek naar PFAS in bodem, grond, sediment en grondwater?

Antwoord

Bij het uitvoeren van (water)bodemonderzoek en partijkeuringen op PFAS dient in de eerste plaats aangesloten te worden op de bestaande normen, Beoordelingsrichtlijnen en protocollen. Aanvullend hierop verwijzen wij naar het kennisdocument voor Bemonstering en analyse van PFAS-verbindingen in grond- en grondwater (pdf, 387 kB). Dit kennisdocument is opgesteld door het Expertisecentrum PFAS in opdracht van de gemeente Dordrecht en met steun van diverse gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

NB: Op de website van het Expertisecentrum PFAS staat nog meer informatie waaronder het “Kennisdocument over stofeigenschappen, gebruik, toxicologie, onderzoek en sanering van PFAS in grond en grondwater” en het document “Een handelingskader voor PFAS: Mogelijkheden voor het omgaan met PFAS in grond en grondwater” (niet te verwarren met het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van het ministerie van IenW).