Grond en baggerspecie - PFAS Overige situaties (opslaan, verwerken, bouwen etc.)

Onze helpdesk krijgt vaak terugkomende vragen. Hieronder staan de veelgestelde vragen met antwoorden over het Besluit bodemkwaliteit, Grond en baggerspecie - PFAS Overige situaties (opslaan, verwerken, bouwen etc.).


Zie ook

Baggerwerk vaargeul Hartelkanaal