Besluit bodemkwaliteit

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Bodem+ is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

Kennisplein

Op het Kennisplein Besluit bodemkwaliteit verzamelt en ontsluit Bodem+ alle relevante informatie over het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het Bbk is op 1-1-2008 in werking getreden. Het doel van het Bbk is duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen.

Wegwijzer

 • Kwalibo
  Alles over de regels voor kwaliteitsborging in het bodembeheer
 • Bouwstoffen
  Alles over het toepassen van steenachtige bouwstoffen zoals beton, asfalt, bakstenen en mijnsteen volgens het Besluit bodemkwaliteit.
 • Grond en baggerspecie
  Alles over de regels voor het nuttig toepassen van grond en baggerspecie en het opstellen van generiek of gebiedsspecifiek beleid, inclusief een nadere toelichting op zandwinputten.
 • Evaluatie en verbetertraject
  Alles over de evaluatie en het verbetertraject van het Besluit bodemkwaliteit.
 • Veelgestelde vragen (FAQ)

Meer informatie

Downloads