Kamerbrief met antwoorden op vragen over evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Gepubliceerd 26 september 2018

Staatssecretaris Van Veldhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) stuurde de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer op 24 september 2018 de antwoorden op vragen naar aanleiding van de evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen.

bodemenergieDeze evaluatie is op 26 april 2018 aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. De vragen werden per brief op 25 juni 2018 door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer (kenmerk 162983.01u) gesteld. Op de website van de Rijksoverheid leest u haar reactie.