Succesvolle samenwerking leidt tot overdracht WKOtool aan RVO.nl

Gepubliceerd 9 november 2018

Overdracht WKOtool

Op 8 november 2018 droeg Gilbert Boerekamp van Rijkswaterstaat het beheer van de WKOtool officieel over aan Ruud Trines van RVO.nl. Deze overdracht vond plaats tijdens het Nationale Warmte Congres in Nijmegen.

De tool is relevant voor iedereen die interesse heeft in bodemenergie: van particulieren en bedrijven tot intermediairs en installateurs. De WKOtool wijst initiatiefnemers op de mogelijkheden en de beperkingen van bodemenergie als gevolg van bijvoorbeeld drinkwaterwingebieden, archeologische vindplaatsen, of bodemverontreiniging.

Het kan daarbij gaan om zowel open als gesloten bodemenergiesystemen in Nederland.

Quick-scan

De WKOtool schetst op quick-scan niveau de mogelijkheden voor ondiepe bodemenergie en is daarom niet geschikt voor vergunningaanvragen, haalbaarheidsstudies of ontwerpstudies. De WKOtool bevat daarnaast ook 'Sterprojecten'. Dit zijn succesvolle bodemenergieprojecten waar de gebruikers trots op zijn.

Ondiepe bodemenergie

Ondiepe bodemenergie is een hernieuwbare energiebron in de vorm van warmte en koude die uit de ondergrond (< 500 meter) worden gewonnen. Met deze warmte of koude kunnen gebouwen, kassen, bedrijfshallen en industrieën energiezuinig worden verwarmd of gekoeld.

Daarmee worden besparingen van 30% tot wel 80% op het energiegebruik bereikt. RVO.nl voert in opdracht van het Ministerie van EZK verschillende subsidieregelingen uit voor ondiepe bodemenergie. Voorbeelden hiervan zijn de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Achtergrond

Bodem+ ontwikkelde de WKOtool in nauwe samenwerking met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en RVO.nl. Hiervoor richtten de partijen het Samenwerkingsprogramma Warmte-koude opslag (SWKO) op.

De WKOtool neemt belemmeringen voor het gebruik van Warmte-Koude opslag weg en stimuleert verantwoord gebruik van de bodem.

(Bron: RVO.nl)