bodemenergie_IMG_4367

Bodemenergie

www.allesoverbodemenergie.nl

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Bodem+ is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Bodemenergie.

Bodemenergie en aardwarmte is een hernieuwbare energiebron die gewonnen wordt uit de ondergrond of diepere aardlagen. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater tot 500 meter diep. Daarmee is bodemenergie een vorm van hernieuwbare energie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten bodemenergiesystemen, zie uitvoeringsvormen. Op deze pagina’s vindt u informatie over: de juridische aspecten en de beleidsontwikkeling rondom open en gesloten bodemenergiesystemen.

Voor de verschillende vormen van bodemenergie en technische specificaties verwijzen wij naar onze collega’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.