Bodemenergie

www.allesoverbodemenergie.nl

Bodemenergie is een duurzame techniek waarmee energie uit de bodem kan worden gewonnen. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater tot 500 meter diep. Daarmee is bodemenergie een vorm van hernieuwbare energie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten bodemenergiesystemen. Op deze pagina’s vindt u informatie over: de juridische aspecten en de beleidsontwikkeling rondom open en gesloten bodemenergiesystemen.

Voor de verschillende vormen van bodemenergie en technische specificaties verwijzen wij naar onze collega’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.