Publiceren interferentiecontouren

Gemeenten en provincies ontsluiten de (digitale) kaarten met interferentie- en masterplangebieden via de provinciale GIS-omgevingen en de metadata in het Provinciaal GeoRegister (PGR). Voor de informatie-aanlevering van deze gegevens door gemeenten en RUD’s is een handleiding (pdf, 319 kB) opgesteld. De handleiding beschrijft het proces van aanlevering en het format van de aanlevering, contactpersonen en waar gemeenten en RUD’s terecht kunnen met eventuele vragen en opmerkingen.

De handleiding is niet geschikt voor provinciale medewerkers die de gegevens willen verwerken. Informatie over het ontsluiten van bodemenergieplan- en interferentiegebieden in de WKO Tool en het Provinciaal GeoRegister (PGR) voor provinciale medewerkers, is te vinden in de brieftekst.

Meer informatie vindt u bij de Veelgestelde vragen over Bodemenergie en publiceren interferentiecontouren.

Downloads