Richtlijn tijdelijk uitname asbest en puin

De richtlijn beschrijft hoe men veilig en verantwoord kan omgaan met puinhoudende grond in relatie tot de mogelijke aanwezigheid van asbest.