Verruiming afzet en verwerking PFAS-houdende grond

Gepubliceerd 14 mei 2020

Rijkswaterstaat Bodem+ verruimt de beoordelingscriteria voor partijen met PFAS verontreinigde grond bij een aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. Hiermee wordt een deel van de stagnatie in afzet van PFAS-houdende grond opgelost. PFAS-houdende zandgrond met gehalten boven respectievelijk 60 ug/kg voor PFOS, 140 ug/kg voor PFOA en 60 ug/kg voor andere PFAS-verbindingen mag worden gestort met een verklaring van niet-reinigbaarheid.

PFAS-houdende zandgrond niet reinigbaar bij gehalten 20x normwaarde

grondbewerking HelvoirtReiniging van PFAS-houdende zandgrond in gehalten boven respectievelijk 60 ug/kg voor PFOS, 140 ug/kg voor PFOA en 60 ug/kg voor andere PFAS-verbindingen is voorlopig niet mogelijk. Dit blijkt uit de resultaten van enkele proefreinigingen die in het voorjaar van 2020 door grondreinigers zijn uitgevoerd (rendement van 95%). De grenswaarden zijn gebaseerd op de toepassingsnormen uit het tijdelijk handelingskader PFAS. Dit betekent dat partijen met hogere PFAS-gehalten in aanmerking komen voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. Rijkswaterstaat Bodem+ verleent voor deze partijen vanaf mei 2020 een verklaring van niet reinigbaarheid, mits volledig en correct onderzocht.

Bodem+ voert deze wijziging in beoordelingscriterium door in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven (NVPG).

PFAS-houdende klei- en veengrond niet reinigbaar bij lagere gehalten

Voor klei- en veengrond die met PFAS verontreinigd is werden al verklaringen van niet-reinigbaarheid verleend om te storten. Partijen grond die voor meer dan 40% uit fijne delen (minerale delen < 63 um plus organische stof) bestaan, zijn niet reinigbaar bij overschrijding van de toepassingsnormen voor PFAS uit het tijdelijk handelingskader (3-7-3 ug/kg). Dergelijke partijen zijn namelijk via geen enkele techniek economisch of technisch te reinigen. Dit geldt ook voor partijen die op basis van andere verontreinigingen niet reinigbaar en immobiliseerbaar zijn en ook met PFAS verontreinigd zijn.

Een verklaring digitale aanvraag

Informatie over de procedure van een aanvraag en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Verklaring niet-reinigbaarheid grond. Het aanvragen van verklaringen kan per e-mail naar bssa@rws.nl.

Meer informatie

Lees meer over de mogelijkheden voor de aanvraag van een verklaring van niet-reinigbaarheid voor PFAS-houdende grond in deze veelgestelde vraag op onze website.