In 2020 minder verontreinigde grond gereinigd

Gepubliceerd 6 juli 2021

In 2020 is ruim 1,5 miljoen ton verontreinigde grond procesmatig gereinigd. Ten opzichte van de voorgaande jaren betekent dit een forse afname, want in 2019 werd nog bijna 1,9 miljoen ton gereinigd en in de jaren daarvoor was dit zelfs meer dan 2,5 miljoen ton. Dit blijkt jaarlijkse cijfers van de branchevereniging van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkers (NVPG) en Rijkswaterstaat Bodem+.

Procesmatig gereinigde grond in Nederland

Naast de daling van de totaal gereinigde hoeveelheid grond, nam ook de import van te reinigen grond af. De geïmporteerde te reinigen grond betrof vooral thermisch te reinigen grond. Daar staat tegenover dat in tegenstelling tot de voorgaande jaren de hoeveelheid binnenlandse thermisch te reinigen grond niet is afgenomen, maar qua hoeveelheid bijna is verdubbeld.

De hoeveelheid grond die werd geïmmobiliseerd, nam ten opzichte van 2019 enigszins toe. Over 2020 is de afname dus met name te zien bij de natte en de biologische grondreinigingstechniek. In 2019 was de afname bij alle technieken aan de orde, maar was toen vooral te zien bij de thermische grondreiniging en immobilisatie.

Procesmatig verwerkte grond in Nederland per techniek

De huidige ‘geringe’ hoeveelheid thermisch te reinigen grond, is waarschijnlijk nog steeds te wijten aan de stagnatie in de afzetmogelijkheden voor thermisch gereinigde grond die sinds 2017 een rol speelt. Verder speelt ook mee dat het aanbod van thermisch te reinigen grond, verontreinigd met organische stoffen, terugloopt doordat er in het verleden al veel is gesaneerd.

Daarnaast hebben naar verwachting, net als voorgaande jaren, ook andere aspecten een rol  gespeeld, die van invloed waren op de hoeveelheid te reinigen verontreinigde grond. Te denken valt een afname van grote saneringsprojecten en een afname van bouw- en infrastructurele activiteiten vanwege de problematiek rondom PFAS en stikstof.

De verwerkte hoeveelheden andere verontreinigde minerale afvalstoffen, zoals teerhoudend asfalt (TAG), AEC-bodemas en zeefzand zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de hoeveelheden die in 2019 zijn verwerkt.


Zie ook