In 2021 meer verontreinigde grond gereinigd

Gepubliceerd 1 juni 2022

In 2021 is ruim 1,8 miljoen ton verontreinigde grond procesmatig gereinigd. Ten opzichte van het vorige jaar 2020 betekent dit een flinke toename, in 2020 werd namelijk ruim 1,5 miljoen ton gereinigd.  Jaarlijks worden de hoeveelheden gereinigde grond door de branchevereniging van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven (NVPG) en Rijkswaterstaat Bodem+ verzameld en de resultaten gepubliceerd.

Grafiek procesmatig gereinigde grond in Nederland
Grafiek procesmatig gereinigde grond in Nederland

De hoeveelheid geïmporteerde grond nam in 2021 ook enigszins toe, deze geïmporteerde grond werd zowel thermisch als nat gereinigd.

Als naar de individuele reinigingstechnieken wordt gekeken, valt op dat de hoeveelheden die nat en biologisch zijn gereinigd, vrijwel gelijk zijn aan het voorgaande jaar.

Grafiek procesmatig verwerkte grond in Nederland per techniek
Grafiek procesmatig verwerkte grond in Nederland per techniek

De hoeveelheid thermisch gereinigde grond is toegenomen ten opzichte van de voorgaande twee jaren 2019 en 2020. Deze toename is vooral omdat de in 2019 en 2020 ingenomen grond in 2021 is gereinigd. Want onder meer door onderhoud en procesmatige aanpassingen van de installaties is er in 2019 en 2020 weinig grond thermisch gereinigd. Daarnaast speelden ook nog andere factoren in die periode, en ook daarvoor, een rol. Zoals stagnatie in de afzetmogelijkheden van de gereinigde grond, vermindering van het aanbod van met organische stoffen verontreinigde grond en een afname van bouw- en infrastructurele activiteiten vanwege onder andere Pfas en stikstof.

De hoeveelheid grond die werd geïmmobiliseerd in 2021 (0,3 miljoen ton), nam na een kleine toename in 2020, weer wat af en is zelfs fors minder dan 2016 toen ruim 0,5 miljoen ton werd verwerkt.

De verwerkte hoeveelheden overige verontreinigde minerale afvalstoffen, zoals teerhoudend asfalt (TAG), AEC-bodemas en zeefzand zijn in 2021 enigszins afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. De oorzaak hiervan is niet bekend.