Tarief afvalstoffenbelasting per 1 januari 2023

Gepubliceerd 12 januari 2023

De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2023 omhoog naar €35,70 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast.

De afvalstoffenbelasting is een heffing in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag. Voor afvalstoffen die worden gestort of verbrand, gold in 2022 een tarief van €33,58 per ton. Vanaf 1 januari 2023 gaat het tarief geïndexeerd omhoog naar €35,70 per ton. Dus voor grond die wordt aangeboden bij een stortplaats, wordt naast het storttarief ook de afvalstoffenbelasting van €35,70 per ton in rekening gebracht.

afvalstoffenbelasting

Hieronder de ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting in afgelopen 8 jaar:

2022: € 33,58 per ton

2021: € 33,15 per ton

2020: € 32,63 per ton

2019: € 32,12 per ton

2018: € 13,21 per ton

2017: € 13,11 per ton

2016: € 13,07 per ton

2015: € 13,00 per ton

Stortverbod voor alle grond

Naast de afvalstoffenbelasting geldt er voor grond ook nog een stortverbod volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Een ontheffing van het stortverbod is mogelijk als verontreinigde grond niet kan worden hergebruikt, gereinigd of koud-geïmmobiliseerd. De ontheffing kan bij Rijkswaterstaat, afdeling Bodem en Ondergrond worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt ook wel een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond genoemd.

Storten baggerspecie vrijgesteld

Voor baggerspecie geldt geen stortverbod en het storten van baggerspecie is vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Als u voor deze vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet u in bepaalde gevallen over een verklaring beschikken waaruit blijkt dat er sprake is van baggerspecie. Deze baggerspecieverklaring is nodig als u baggerspecie ter verwijdering afgeeft aan een stortplaats waar volgens de omgevingsvergunning ook andere afvalstoffen mogen worden gestort. Met de verklaring toont u aan dat het een partij baggerspecie betreft die is vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. Ook deze baggerspecieverklaring kan bij Rijkswaterstaat, afdeling Bodem en Ondergrond worden aangevraagd.

Digitale aanvraag

Het aanvragen van verklaringen kan via ons Digitaal Loket.