Opkomende stoffen - Handreiking voor decentrale overheden

In 2019-2020 is in het kader van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond het POP-UP project uitgevoerd, naar het verantwoord omgaan met opkomende stoffen in bodem en ondergrond. Opkomende stoffen, dat zijn stoffen waarvoor nog geen normen zijn afgeleid en waarvan nog niet/onvoldoende bekend is in hoeverre deze stoffen een bedreiging zijn voor het bodemsysteem. Hierdoor is het ook niet bekend welke maatregelen met betrekking tot deze stoffen eventueel nodig en mogelijk zijn.

Het POP-UP project heeft geresulteerd in een aantal documenten. Dit document vormt het meest praktische uit deze reeks: een handreiking voor decentrale overheden om hun taken m.b.t. opkomende stoffen in bodem en ondergrond goed in te kunnen vullen. Omdat het (landelijk en internationaal) beleid en ook de wetenschappelijke kennis m.b.t. opkomende stoffen sterk in ontwikkeling is, is dit document een momentopname. Het is wenselijk dit document levend te houden en aan te passen aan ontwikkelingen.