Advies Winterkoolzaad

TCB advies over voornemen om, bij de teelt van winterkoolzaad, bouwland in de maand augustus vrij te stellen van het verbod op het gebruik van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib. Dit verbod heeft onder andere tot doel om de belasting van bodem en water door fosfaat- en stikstofverbindingen afkomstig uit meststoffen terug te dringen.