Handreiking bodemkwaliteitskaarten

De Handreiking bodemkwaliteitskaarten helpt gemeenten en waterbeheerders bij het aanpassen van bestaande bodemkwaliteitskaarten.