Rijkswaterstaat-bijlage bij Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen

Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen bevat methoden om bij de verwerking van met Aziatische duizendknopen besmette grond verspreiding te voorkomen. Rijkswaterstaat accepteert, in aanvulling op de methoden in het landelijk protocol, nog andere methoden. Dit document bevat een limitatieve lijst van door Rijkswaterstaat geaccepteerde aanvullende methoden.

Zie ook: Protocol – Bestrijding duizendknoop