Brief overgangsrecht Wet bodembescherming (Wbb)

Met de komst van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming. Voor onder andere lopende bodemsaneringen geldt er in sommige situaties overgangsrecht. In de uitvoeringspraktijk leven breed vragen over de interpretatie van het overgangsrecht voor lopende bodemsaneringen.

In een brief geeft het ministerie van IenW aan hoe het overgangsrecht voor lopende bodemsaneringen gelezen moet worden. In de brief wordt voornamelijk ingegaan op artikel 3.1 van de Aanvullingswet bodem. Deze brief is op 5 oktober 2023 verstuurd naar alle provincies en gemeenten.