Uitleg regeling bodemkwaliteit voor erkende producenten

In deze notitie wordt voor een aantal uitvoeringsvragen een nadere uitleg
gegeven aan de bedrijven die werken met de erkende kwaliteitsverklaring. Er
wordt beschreven waarmee producenten die bouwstoffen, grond of baggerspecie
met een erkende kwaliteitsverklaring (1 van de 5 typen milieuverklaring
bodemkwaliteit) op de markt brengen, rekening moeten houden.