Gezamenlijke risicosturingsanalyses Programma Versterking Kwalibo-stelsel

Eén van de verbetermaatregelen binnen het programma versterken bodemstelsel (Kwalibo) is het uitvoeren van een gezamenlijke risicoanalyse. Het doel is om een gezamenlijk beeld te krijgen over de risico’s in het stelsel. Dit helpt bij het gericht opsporen en voorkomen van milieuschade. Het uitvoeren van deze risicoanalyse was een traject met stakeholders. Zij hebben met vijf voorbeeldketens meegedacht en inbreng geleverd. Deltares begeleidde het traject en heeft een rapport met resultaten geschreven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de resultaten besproken met stakeholders van het programma Kwalibo. De conclusie is dat het rapport waardevolle inzichten bevat. Er zijn ook onvolkomenheden en verbeterpunten. Samen met stakeholders wordt gewerkt aan het vervolg. De resultaten van het rapport worden hierbij gebruikt.