Stroomschema meld- en informatieplicht milieubelastende activiteit toepassen grond of baggerspecie

Dit stroomschema dient ter bepaling van de meld- en informatieplicht voor een toe te passen partij grond of baggerspecie bij de milieubelastende activiteit toepassen van grond of baggerspecie.
- De conclusie betreft, meldplicht, informatieplicht of beide of geen van beide. Wanneer zowel een meld- als informatieplicht geldt kunnen melding en informatie en stukken tegelijkertijd worden ingediend.
- Wanneer degene die toepast over een milieuverklaring bodemkwaliteit voor de partij moet beschikken, is dit weergegeven met het documentsymbool.
De diverse symbolen in het schema bevatten links naar de relevante IPLO-pagina’s met uitleg over het onderdeel.