Stroomschema vergunning-, meld- en informatieplicht bij het opslaan van grond en baggerspecie

Dit stroomschema dient ter bepaling van de vergunning-, meld- en informatieplicht voor het opslaan van een partij grond of baggerspecie. Het doorlopen van het schema leidt tot een conclusie over de vergunning-, meld, en/of informatieplicht. Ook is aangegeven onder het toepassingsbereik van welke milieubelastende activiteit de opslag valt.

De diverse symbolen in het schema bevatten links naar de relevante IPLO-pagina's met uitleg over het onderdeel.

Mocht het niet lukken om tot een conclusie te komen over de meld- en informatieplicht voor uw specifieke situatie, wordt geadviseerd met de Vergunningcheck van het Omgevingsloket te bepalen wat de meld-, informatie en vergunningplichten zijn voor uw voorgenomen activiteit.