Presentaties regiodagen Gebiedsgericht grondwaterbeheer: nu kan het, dáár kan het, zo kan het!

Toelichting

Het project Gebiedsgericht grondwaterbeheer organiseerde in april/mei 2011 regiodagen om deelnemers kennis te laten maken met de potentie van een integrale en systeemgerichte benadering voor de aanpak van verontreinigd grondwater. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en adviesbureaus namen deel.

Tijdens die dagen werd niet alleen naar kwaliteitsproblemen gekeken maar ook naar functies en activiteiten in en rond het grondwater. Grondwaterbeheer kan grote voordelen bieden en is anno 2011, met de vernieuwing van de Wet bodembescherming (Wbb), ook wettelijk toegestaan. Het motto van de bijeenkomsten luidde dan ook: 'Gebiedsgericht grondwaterbeheer: nu kan het, daar kan het, zo kan het!'.