Welke datum geldt als startdatum bij melding?

Vraag

Welke datum geldt als startdatum bij melding?

Antwoord

In beginsel datum waarop melding via AIM bij bevoegd gezag binnenkomt. Als de melder aangeeft dat nog aanvullende informatie komt, dan geldt de datum waarop de aanvullende informatie is ontvangen. Ontbreekt er informatie, dan heeft bevoegd gezag een redelijke termijn om te vragen om aanvullende informatie. De dag dat de aanvullende informatie binnenkomt geldt dan als nieuwe startdatum. Op de website van het Kenniscentrum InfoMil staat meer informatie hierover.