Ik ben als gemeente bronhouder van de kaart. Levert het geen juridische problemen op nu de provincie de kaart aanbiedt?

Vraag

Ik ben als gemeente bronhouder van de kaart. Levert het geen juridische problemen op nu de provincie de kaart aanbiedt?

Antwoord

Nee, in de metadata staat ook vermeld dat het gemeentelijke informatie betreft. De provincie faciliteert slechts en neemt geen juridische aansprakelijkheid over.