Bij wie bij de Provincie moet ik de kaartgegevens aanleveren?

Vraag

Bij wie bij de Provincie moet ik de kaartgegevens aanleveren?

Antwoord

Op de website van de WKO Tool staat een overzicht van contactgegevens per provincie. Zij zijn als beleidsmedewerker het eerste aanspreekpunt van de betreffende provincie en kunnen u indien nodig doorverwijzen. Nadat u uw masterplangebied en/of interferentiegebied(en) en/of overig aandachtsgebied naar dit contact heeft gemaild zal de betrokken medewerker uw verzoek verwerken. In de handleiding staat een concept-tekst voor een begeleidende mail.