Het vaststellen van ons interferentiegebied (of het aanwijzen van een masterplangebied) is in procedure, maar dat duurt even. Hoe kunnen we de contour hiervan toch alvast kenbaar maken?

Vraag

Het vaststellen van ons interferentiegebied (of het aanwijzen van een masterplangebied) is in procedure, maar dat duurt even. Hoe kunnen we de contour hiervan toch alvast kenbaar maken?

Antwoord

De kaart zou alvast zichtbaar gemaakt kunnen worden als 'overig aandachtsgebied'.