Wat is het keuringsregime bij vloeistofdichte vloeren?

Vraag

Wat is het keuringsregime bij vloeistofdichte vloeren?

Antwoord

Allereerst is een keuring alleen verplicht wanneer volgens een artikel uit de Activiteitenregeling een vloeistofdichte vloer of verharding verplicht is. Deze plicht geldt ook wanneer een inrichtinghouder keuzevrijheid had en heeft besloten om een vloeistofdichte vloer of verharding aan te leggen.

Nieuw aan te leggen vloeren moeten direct na aanleg gekeurd worden, met uitzondering van vloeren die zijn aangelegd overeenkomstig het daartoe volgens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning volgens dat besluit. In het uitzonderingsgeval moet de eerste keuring binnen zes jaar na aanleg worden uitgevoerd. Zie verder de Activiteitenregeling, artikel 2.1 en verder.