Waarom kan gekozen worden voor een aanvaardbaar bodemrisico?

Vraag

Waarom kan gekozen worden voor een aanvaardbaar bodemrisico?

Antwoord

Het met bodembeschermende voorzieningen en maatregelen realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vormt het uitgangspunt van het nationale bodembeleid. Er zijn situaties denkbaar waarbij het bereiken van een verwaarloosbaar bodemrisico binnen een bestaande inrichting alleen mogelijk is met zeer kostbare voorzieningen die niet in evenredige verhouding staan tot het te bereiken milieudoel. Voor dergelijke situaties geeft de NRB de ruimte om in te stemmen met een aanvaardbaar bodemrisico.

De regel is dat pas nadat de onredelijkheid van verwaarloosbaar bodemrisico afdoende is aangetoond, gekeken kan worden welk aanvaardbaar bodemrisico te behalen is. De keuze tussen verwaarloosbaar en aanvaardbaar kan niet alleen een bedrijfseconomische afweging zijn. Enkel omdat het treffen van maatregelen en voorzieningen die leiden tot een aanvaardbaar bodemrisico goedkoper is dan bij een verwaarloosbaar bodemrisico is dan ook geen keuze.

Op aanvaardbaar bodemrisico kan dus alleen worden teruggevallen als het bereiken van een verwaarloosbaar bodemrisico onredelijk hoge investeringen van een inrichting verlangt. Dit moet worden aangetoond met de procedure en onder de voorwaarden als benoemd in artikel 2.9a van het activiteitenbesluit.