Stroomschema bodeminstrumenten

Gepubliceerd 3 december 2018

Om besluitvormingsprocessen transparanter en gegronder te maken, wordt er vaak gebruik gemaakt van instrumenten. Zo ook voor de verschillende problematieken rondom bodemdaling. Door Rijkswaterstaat/Bodem+ is de zoekmachine Bodemvizier in het leven geroepen. Hierin is niet alleen een breed scala aan instrumenten verzameld, maar ook gegroepeerd op basis van bijvoorbeeld een bepaalde type opgave. Veel van deze instrumenten zijn door allerlei betrokken partijen op verschillende momenten gebruikt, met veelal positieve resultaten. In een reeks besteden we maandelijks kort aandacht aan het gebruik van instrumenten. In deze zesde editie delen we de ervaringen op Veenomeen, het nationale congres over veenbodemdaling.

Stroomschema

Rijkswaterstaat werkt samen met Deltares aan de ontwikkeling van een stroomschema om instrumenten/kaders/richtlijnen gerelateerd aan bodemproblematiek op een georganiseerde en geordende manier te presenteren, zie onderstaand figuur. De aanleiding is dat er heel veel verschillende instrumenten zijn, er verschillende in ontwikkeling zijn, maar dat er geen tot weinig platformen zijn die kunnen fungeren als kennisbank.

Een concept versie van dit product is op Veenomeen tentoongesteld en aan deelnemers is de mogelijkheid geboden om het stroomschema te testen op zowel de methodiek als de bruikbaarheid. Zie de terugkoppeling hiervan, met resultaten van een enquête.

Routeplanner_Stroomschema_bodemdaling

Instrumentarium wordt vrijwel door elke bodem-professional in verschillende fases van de opgave gebruikt. Maar, het vinden van de bestaande instrumenten vergt veel tijd. Het stroomschema kan hier verandering in brengen. Door instrumenten te koppelen aan de voor iedereen herkenbare stappen in de probleemoplossingscyclus helpt het gebruikers op een snelle manier te identificeren waar en wanneer er een bepaald type instrument nodig is. De geïdentificeerde stappen helpen gebruikers ook om de opgave in een bredere context te plaatsen. Het stroomschema dient dus een 2-ledig doel. Aan de ene kant zorgt het ervoor dat instrumenten goed vindbaar zijn en aan de andere kant geeft het een overkoepelend beeld van de opgave.

Vervolg

De volgende stap is om dit stroomschema verder te verbeteren en te testen met gebruikers, opdat dit zoveel als mogelijk aansluit bij de bestaande behoeften. Daarnaast onderzoeken we hoe dit stroomschema zo effectief en efficiënt mogelijk is te integreren met de routeplanner op www.bodemvizier.nl.