Bodemvizier 4.0

Gepubliceerd 2 april 2019

In een reeks besteden we maandelijks kort aandacht aan het gebruik van instrumenten. In deze laatste editie introduceert Thom Maas van Rijkswaterstaat/Bodem+ de Projectcyclus als nieuwe ingang van Bodemvizier. Dit helpt de gebruiker om het juiste instrument voor zijn opgave te vinden.

Om besluitvormingsprocessen transparanter en gegronder te maken, wordt er vaak gebruik gemaakt van instrumenten. Je zet instrumenten in om je te verdiepen (lezen), om vraagstukken uit te werken, uit te rekenen etc. Er zijn veel instrumenten en er is veel documentatie op internet beschikbaar, maar moeilijk te vinden. Hierdoor kan het gebeuren dat een organisatie dubbel werk doet, door bijvoorbeeld een handleiding te schrijven die al bestaat. Door Rijkswaterstaat/Bodem+ is de zoekmachine Bodemvizier in het leven geroepen. Hierin is niet alleen een breed scala aan instrumenten verzameld, maar ook gegroepeerd op basis van bijvoorbeeld een Opgave (als Klimaatverandering), of een Thema (als Waterbergend vermogen).

Doel

BodemVizier heeft als doel om de meest relevante instrumenten en informatie voor professionals op het gebied van (water)bodem(beheer), ondergrond en gebieds- of stedelijke (her)ontwikkeling te selecteren.

Projectcyclus

Elk project/planproces vraagt om een eigen invulling, vanwege de verschillen in complexiteit, schaal, inhoudelijke opgave, bestuurlijke context, betrokken spelers, etc. Ondanks die diversiteit zijn er veel overeenkomsten, met name waar het gaat om de verschillende fasen in het planproces en de aanpak daarvan. Rijkswaterstaat heeft samen met Deltares een stroomschema gemaakt met voor iedereen herkenbare stappen in de projectcyclus.
Door instrumenten te koppelen aan die stappen, helpt het gebruikers op een snelle manier te identificeren waar en wanneer er een bepaald type instrument nodig is. De geïdentificeerde stappen helpen gebruikers ook om de opgave in een bredere context te plaatsen. Het stroomschema dient dus een 2-ledig doel. Aan de ene kant zorgt het ervoor dat instrumenten goed vindbaar zijn en aan de andere kant kan je afhankelijk waar je zit in het proces het juiste instrument vinden. Zo ontstaan er als het ware ‘treintjes’ van instrumenten. Het stroomschema is inmiddels ingebouwd in Bodemvizier: de nieuwe ingang ‘Projectcyclus’.

Zoekingangen

Binnen Bodemvizier kun je nu op 4 verschillende manieren zoeken. De maatschappelijke opgaven vormen daarbij de hoofdingang:

  1. Routeplanner (een vaste/visuele route via: Opgave, Handeling, Type instrument).
  2. Projectcyclus (een schematische weergave: Opgave, Projectfase, Handeling, verder verfijnen).
  3. Zoeken door filters aan/uit te zetten (faceted search).
  4. Vrij zoeken door een zoekterm in te voeren.

Filters/facetten

De instrumenten zijn gelabeld met 12 aspecten/facetten, zodat je daar op kunt filteren. De belangrijkste facetten zijn:

  1. Opgaven – waarvoor? Bijvoorbeeld: Gezonde slimme stad, Landbouw en voedsel.
  2. Handeling – wat? Bijvoorbeeld: Aanpak bodemdaling, Huidige situatie in kaart brengen.
  3. Type instrument – lezen, rekenen, tonen of uitvoeren.
  4. Planproces – wanneer? Bijvoorbeeld: verkenning, planuitwerking, realisatie.

Via de 'faceted search' kun je filters aan- en uitzetten. Daarmee kader je een zoekopdracht in of juist uit. De volgende filters zijn op dit moment beschikbaar: Opgave, Planproces, Handeling, Type, Element, Thema, Status, Auteur, Organisatie, Land, Online beschikbaar (ja,nee) en Gratis (ja,nee). Daarnaast zijn er filters die zichtbaar worden op basis van een gekozen filterwaarde. Het filter 'Fasen bodemsanering' wordt alleen getoond als de handeling 'Onderzoeken en saneren' is gekozen. Het filter 'Stappen gebiedsgericht grondwaterbeheer' wordt alleen getoond als de handeling 'Gebiedsgericht grondwaterbeheer' is geselecteerd. Alleen filterwaarden die één of meer resultaten opleveren worden getoond.


www.bodemvizier.nl

bodemvizier

Instrumenten

We onderscheiden instrumenten om te: Lezen (Beleidsdocument, Handreiking, handleiding, handboek, Kennissite, Praktijkvoorbeeld, Rapport), Rekenen (Afweging(smodel), Beslissing ondersteunend systeem, Validatieservice), Tonen (Data en informatie, Game, GIS), of die aangeven hoe je iets moet Uitvoeren (Leidraad/richtlijn, Methode, Normdocument, Processchema, Quick Scan).

Thom_Maas_285

Thom Maas, senior-adviseur Bodem+ van Rijkswaterstaat