Bodemkwaliteitskaarten

Een bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de feitelijke kwaliteit van de bodem is weergegeven in het gebied waarop de kaart betrekking heeft. Een (water)bodemkwaliteitskaart is door de gemeenteraad of waterkwaliteitsbeheerder vastgesteld.

Opstellen (water)bodemkwaliteitskaart

Kaarten die vastgesteld zijn voor inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten zijn opgesteld volgens de Richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is het gebruik van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten niet meer verplicht, maar nog steeds aanbevolen. De richtlijn is beleidsneutraal omgezet naar een handreiking: Handreiking bodemkwaliteitskaarten. De versie die voor inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruikt moest worden, is de Richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten (van 3 september 2007, met het wijzigingsblad van 1 januari 2019).

Bodemloket.nl heeft een overzicht van de bodemkwaliteitskaarten. Dit kan nog incompleet zijn. Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om nieuwe bodemkwaliteitskaarten na vaststelling, aan te leveren aan Bodem+. Er wordt gewerkt aan een inhaalslag.

Als de gegevens over de bodemkwaliteitskaart of het bodembeheerplan van een gemeente/provincie niet meer up-to-date zijn, vragen wij u om de gewijzigde gegevens aan te leveren via de IPLO helpdesk, zodat wij deze kunnen aanpassen.

Downloads

Externe links