Zijn er al gemeenten die beleid hebben?

Vraag

Zijn er al gemeenten die beleid hebben?

Antwoord

Ja, er zijn al diverse gemeenten die beleid hebben voor bodemenergiesystemen, vooral de grote steden. Er gaat niet direct wat fout als de gemeente geen eigen beleid maakt. Maar zonder beleidsregels moet de gemeente een eventuele aanvraag van een OBM voor een groot gesloten systeem altijd honoreren, mits de initiatiefnemer aantoont dat er geen interferentie plaatsvindt met een bestaand systeem. De gemeente kan hierin dus niet sturen. In gebieden met weinig initiatieven voor de toepassing van bodemenergie is dat niet erg maar in drukke gebieden kan dit leiden tot een minder efficiënt gebruik van de ruimte om bodemenergie te winnen.

Meer informatie vindt u op de pagina over Wet- en Regelgeving Bodemenergie.