Wanneer is een partij asbesthoudende grond reinigbaar en wanneer niet?

Vraag

Wanneer is een partij asbesthoudende grond reinigbaar en wanneer niet?

Antwoord

Over het algemeen geldt dat zandige met asbest verontreinigde grond, ook met eventuele nevenverontreinigingen, reinigbaar is via nat-extractieve grondreiniging. Grenswaarden liggen op 10.000 mg/kg hechtgebonden asbest of 1.000 mg/kg niet-hechtgebonden asbest. Grond die uitsluitend is verontreinigd met grove stukken hechtgebonden asbest kan ook droog  worden gezeefd. Met asbest verontreinigde klei- en veengrond met nevenverontreinigingen en/of fijne stukken niet-hechtgebonden asbest is meestal niet-reinigbaar.

Voor grond die niet reinigbaar is en moet worden gestort, kunt u bij Bodem+ een verklaring van niet reinigbaarheid aanvragen. Zie voor meer informatie: Verklaring niet-reinigbaarheid grond.