Gewijzigde NEN 5717 en NEN 5720 voor waterbodemonderzoek gepubliceerd

NEN heeft de gewijzigde normen voor milieuhygiënisch waterbodemonderzoek geactualiseerd en gepubliceerd. Via een geplande wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) komt een verwijzing naar de nieuwe NEN 5717 (vooronderzoek) en NEN 5720 (onderzoek). Hiermee sluiten beide documenten aan bij het (toekomstige) bodembeleid. Op de website van NEN staan de belangrijkste wijzigingen vermeld.

Aanleiding revisie

Het doel van de revisie is het actualiseren van deze normen zodat deze aansluiten bij (toekomstig) bodembeleid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de aanpassing van het bodembeleid waarin via een wijziging van de Rbk vooronderzoek verplicht is bij gebruik van milieuhygiënische verklaringen. NEN 5717 geeft voor wat betreft de waterbodem invulling aan dit nieuwe beleid. Dit leidt naast aanpassingen in NEN 5717 ook tot aanpassing in NEN 5720.

Daarnaast zijn eerder geïdentificeerde uitvoeringsknelpunten of onduidelijkheden rond waterbodemonderzoek verwerkt en zijn strategieën aangepast of aanvullend opgenomen. NTA 5727 (asbest in waterbodem) is in zijn geheel vervangen door NEN 5717 en NEN 5720 en in deze documenten geïntegreerd.

Geen overgangstermijn

De wijziging van de Rbk zou per 1 april 2018 ingaan, maar de inwerkingtreding van de wijziging van de Rbk is verschoven. In de regelgeving komt geen overgangstermijn. Dat betekent dat na inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving de nieuwe NEN 5717 en NEN 5720 gebruikt moeten worden. Het is mogelijk om vooruitlopend op de wijziging van de regelgeving de nieuwe NEN-normen te gebruiken, maar wij adviseren dat te doen in overleg met het bevoegd gezag.

Een vooronderzoek of waterbodemonderzoek, dat uitgevoerd is voorafgaand aan de wijziging van de regelgeving op basis van NEN 5717:2009, NEN 5720:2009/A1 2014  en NTA 5727:2004 behoudt zijn geldigheid en kan, mits actueel, ook na de wijziging van de Rbk gebruikt worden. (bron: NEN)