Verduidelijkingen interpretatie tijdelijk handelingskader PFAS

Gepubliceerd 3 oktober 2019

Rijkswaterstaat Bodem+ heeft op 1 oktober 2019 de rubriek met veel gestelde vragen en antwoorden over het tijdelijk handelingskader PFAS verduidelijkt en aangevuld. Hiermee verwachten wij meer duidelijkheid te geven over het gebruik en doorwerking van het tijdelijk handelingskader PFAS in de praktijk.

Impact op de uitvoeringspraktijk

Op 8 juli 2019 heeft de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het werken volgens het tijdelijk handelingskader heeft veel impact op de uitvoeringspraktijk, zowel bij het bedrijfsleven als bij overheden. Wij merken dit aan de vragen die aan de helpdesk zijn gesteld en geven het ministerie van IenW periodiek een overzicht van uitvoeringsvraagstukken en -signalen.

Wijzigingen in FAQ’s doorgevoerd

Vanaf het moment van publicatie van het tijdelijk handelingskader hebben wij een rubriek met veelgestelde vragen en antwoorden (ook wel aangeduid als FAQ’s) op de website geplaatst. Op basis van de vragen die in de uitvoeringspraktijk leven, zijn nu enkele FAQ’s verduidelijkt en enkele nieuwe FAQ’s toegevoegd. De inhoud van de FAQ’s zijn afgestemd met het ministerie van IenW. Ook de komende periode blijven we de gestelde vragen monitoren en passen de FAQ’s zo nodig aan.

Vijf rubrieken

Voor de overzichtelijkheid zijn de FAQ’s ingedeeld in een vijf rubrieken op basis van thema: