Wegwijzer nazorg in de bovengrond

Een handreiking voor iedereen die betrokken kan zijn bij nazorg. De handreiking heeft tot doel het begrip over wat nazorg is te vergroten en de techniek en organisatie van nazorg duidelijk te maken. De handreiking heeft geen betrekking op nazorg van verontreinigingen in of op de bovengrond waar een nazorgverplichting op rust.

Status: afgerond, download de wegwijzer (pdf, 849 kB) (pdf).