Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM)

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een informatiedocument met best beschikbare technieken (BBT) voor bodembescherming. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verwijst naar de NRB onder andere voor voorzieningen en maatregelen die getroffen moeten worden bij bodem-bedreigende activiteiten. De NRB heeft zo de status van (pseudo-)regelgeving. Dat past niet in de systematiek van de Omgevingswet en daarom heeft de overheid besloten om deze bodembeschermende maatregelen uit te schrijven in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De NRB is straks niet langer een bindende richtlijn en daarom heeft de overheid besloten om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de NRB als BBT-document te laten vervallen. Omdat er voor het verlenen van vergunningen wel een BBT-document voor bodembescherming beschikbaar moet zijn om te beoordelen of bodembeschermende voorzieningen ook daadwerkelijk aan BBT voldoen is er een nieuw BBT-document voor bodembescherming opgesteld.

Dit nieuwe BBT-document genaamd “Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen” (BB-CVM) bevat alleen de BBT-maatregelen uit de NRB. De overige informatie uit de NRB is aangepast naar de systematiek van de Omgevingswet en wordt beschikbaar gesteld via de website www.iplo.nl.

Het concept BB-CVM  en het concept ‘informatie voor website ADS’ zijn beleidsneutraal omgezet waardoor er geen openbare commentaarronde is.

Geïnteresseerden kunnen onderstaande documenten inzien en voor eventuele vragen kunt u terecht bij kees.jonker@rws.nl.