Publicaties NRB

De 'Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)' is hier samen met de 'Richtlijn bodembescherming atmosferische bovengrondse opslagtanks' te downloaden als pdf.

Downloads

Handreikingen

NRB 2001

Van toepassingen op (bestaande) vergunningen van voor de publicatie van de NRB 2012 (2 april 2012), plus op aanvragen die al liepen voor 2 april 2012, staan hieronder de oude katernen van de NRB, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3 en de Leeswijzer: