Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

Minder regels, sneller saneren

Let op: deze webpagina beschrijft het regime van de Wet bodembescherming. De Wet bodembescherming is onder de Omgevingswet alleen van toepassing (geheel of gedeeltelijk) als dit volgt uit het overgangsrecht.

Het BUS is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen die in korte tijd kunnen worden afgerond. Naar schatting valt circa 60 procent van de saneringen onder BUS. Het doel van het BUS is het vereenvoudigen en versnellen van de bodemsaneringsprocedure, het verlagen van de kosten van bodemsanering en het verlagen van de uitvoeringskosten bij decentrale overheden.

Het Besluit en de Regeling uniforme saneringen zijn per 16 februari 2006 in werking getreden. In de jaren daarna zijn in overleg met de Begeleidingscommissie BUS via kleine aanpassingen van het Besluit of de Regeling de regels verder vereenvoudigd en hierdoor vallen nog meer saneringen onder BUS.

De officiële publicaties van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen kunt u vinden op http://www.overheid.nl/. Op http://www.wetten.nl/ staat de actuele tekst van het besluit en de regeling. De Handreiking, meldingsformulieren en evaluatieverslagen zijn te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/.