Wet bodembescherming

De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen. De Wbb maakt duidelijk dat grondwater een onderdeel van de bodem is. Daarnaast worden de sanering van verontreinigde bodem en grondwater door middel van de Wbb geregeld. De waterbodemregelgeving die voorheen was opgenomen in de Wbb is overgegaan naar de Waterwet.


Zie overheid.nl