Stakeholdersmeeting COCOON 16-5-2017

Doel van het project COCOON (Consortium for a Coherent European Landfill Management Strategy) is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en te integreren om duurzaam beheer van stortplaatsen mogelijk te maken.

Europa heeft >500.000 stortplaatsen. Zijn dit locaties met een potentieel milieurisico die het gebied op slot zetten? Of liggen hier de grondstoffen voor de toekomst opgeslagen? Het EU project COCOON wil deze vragen beantwoorden.

Interreg EU COCOON

De EU heeft erkend dat een visie op het beheer van de stortplaatsen dringend nodig is. Stortplaatsen worden beschouwd als dynamische voorraden van grondstoffen die nuttig toegepast zouden kunnen worden (Circulaire economie), goed stortbeheer stimuleert hergebruik en vermijdt sanerings- en nazorgkosten. Doel van COCOON is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en te integreren om duurzaam beheer van stortplaatsen mogelijk te maken. Hierbij zullen innovaties en het toepassen van schone technologie worden gestimuleerd.

Op 16 mei 2017 is de eerste stakeholdersmeeting voor het project COCOON gehouden in het LEF centrum in Utrecht. 40 deelnemers werden bijgepraat  over de doelstellingen van het project.

De volgende drie sporen zijn gepresenteerd en gaven aanleiding tot discussie met de deelnemers. Deze sporen zijn:

  1. Duurzaam stortbeheer (pdf, 786 kB)
  2. Evaluatie Nazorg Stortplaatsen (pdf, 820 kB)
  3. Gebiedsontwikkeling bij gesloten stortplaatsen (pdf, 275 kB)

Aan de hand van de discussie zijn de onderstaande thema’s benoemd en uitgewerkt:

  1. Hoe houding en gedrag t.a.v. stortplaatsen veranderen? Begin met jezelf!
  2. Hoe te komen tot een nieuw businessmodel?
  3. Hoe regelgeving aanpassen in NL + EU? Welke belemmeringen zijn er?
  4. Welke innovaties zijn er? Kan onderzoek goedkoper? Technisch t.b.v. business case.
  5. Welke kansen zijn er voor gebiedsontwikkeling op stortplaatsen?

Lees verder in het verslag (pdf, 686 kB).

Meer informatie

Jan Frank Mars, Janfrank.mars@rws.nl, 06-553 465 12

Fons van de Sande, fons.vande.sande@rws.nl, 06-310 114 07