Stakeholdersmeeting Van Stortplaats naar Goudmijn 4-11-2019

Europa kent meer dan 500.000 stortplaatsen. Het huidig beleid heeft geresulteerd in stortplaatsen als eindbestemming voor afval. Zijn de gestorte grondstoffen en het gebied daarmee afgeschreven voor de toekomst of liggen hier juist de grondstoffen voor de toekomst opgeslagen? In de bijeenkomst van 4-11-2019 zochten we oplossingen om een dynamisch stortplaatsmanagement in Nederland mogelijk te maken.

EU Interreg-project COCOON

De stortplaats als eindbestemming is volgens projectpartners van COCOON in strijd met de gedachte van een circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling. Een half miljoen stortlocaties in de EU kunnen volgens ons niet zomaar als verloren oppervlak en grondstoffenvoorraad worden afgeschreven. De partners in COCOON streven daarom naar een dynamisch stortplaatsmanagement. Vanuit de Europese Commissie is er aandacht voor dit onderwerp, waarbij het draait om het verbeteren en ontwikkelen van beleid en wetgeving rondom duurzaam beheer van stortplaatsen.

Stakeholdersbijeenkomst: Van Stortplaats naar Goudmijn

Op maandag 4 november vond er een bijeenkomst plaats in het LEF-gebouw bij Rijkswaterstaat in Utrecht waarbij is gesproken over de beleidsaanpassingen in het LAP3 en de toekomst voor Nederlandse stortplaatsen. Er waren vooral veel leden van afvalverwerkende bedrijven aanwezig. Daarnaast waren er ambtenaren van zowel gemeenten als provincies en zelfstandigen. Het doel van de bijeenkomst was: oplossingen zoeken om een dynamisch stortplaatsmanagement in Nederland mogelijk te maken. Lees het verslag Van stortplaats naar goudmijn, gehouden op 4 november 2019.

Wat doen we in Nederland?

Het 3e Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) wordt volgend jaar geactualiseerd. Binnen dit beleidskader wordt het mogelijk gemaakt om van een statisch naar een meer dynamisch stortbeheer te komen.

Voor Nederland zijn de voorstellen uitgewerkt aan de hand van vier thema’s die elk zijn gekoppeld aan voorstellen voor aanpassingen van het LAP3. Zie bijgaande presentaties.

Meer informatie