Mogen bouwstoffen die vrijkomen bij de renovatie van een kunstgrasveld, zonder milieuhygiënische keuring hergebruikt worden?

Vraag

Mogen bouwstoffen die vrijkomen bij de renovatie van een kunstgrasveld, zonder milieuhygiënische keuring hergebruikt worden?

Antwoord

Het Besluit bodemkwaliteit stelt dat in beginsel van elke partij bouwstoffen de kwaliteit moet zijn bepaald en de partij voorzien moet zijn van een milieuhygiënische verklaring waarop de kwaliteit staat aangegeven. Voor een aantal gevallen geldt een uitzondering gemaakt op de verplichte kwaliteitsbepaling, namelijk:

  • Tijdelijk uitname van bouwstoffen

Voor bouwstoffen die tijdelijk worden verplaatst of uit een werk weggenomen stelt het Besluit bodemkwaliteit geen extra verplichtingen. In deze situaties hoeft de kwaliteit van de bouwstoffen niet te worden bepaald en de toepassing niet te worden gemeld. De voorwaarde hierbij is dat de bouwstoffen niet worden bewerkt en op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in het werk worden toegepast. Dit waarborgt dat de samenstelling en emissie van de bouwstoffen niet verandert.

  • Hergebruik van bouwstoffen in een ander werk

Wanneer een bouwstof niet op of nabij dezelfde plaats in hetzelfde werk wordt toegepast maar in een ander werk, dan hoeft de kwaliteit van de bouwstoffen niet opnieuw te worden bepaald. De voorwaarde hierbij is dat de bouwstoffen niet worden bewerkt en niet van eigenaar veranderen en onder dezelfde condities worden toegepast. De toepassing moet wel vijf werkdagen van tevoren worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Maar de zorgplicht blijft ook van toepassing. De hierboven genoemde uitzonderingen op de verplicht kwaliteitsbepaling, zijn niet van toepassing wanneer het gaat om bouwstoffen waarvan bekend is, of redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze verontreinigd kunnen zijn. Zijn er aanwijzingen dat de bouwstof mogelijk niet voldoet aan de normen van het Besluit, dan moet alsnog de kwaliteit worden bepaald.

Ter verduidelijking van het bovenstaande vindt u hieronder een aantal praktijksituaties uitgewerkt. Hierbij wordt per situatie aangegeven in hoeverre hergebruik zonder milieuhygiënische keuring is toegestaan. Uitgangspunt is hierbij dat de toepassingen onder het Besluit bodemkwaliteit vallen.

Hergebruik van een mengsel rubbergranulaat en zand (als instrooimateriaal)
Er zijn aanwijzingen dat het mengsel van rubbergranulaat en zand (het mengsel wordt beschouwd als een bouwstof met een functionele bijmenging van zand) door veroudering van het rubbergranulaat niet zonder meer voldoet aan de normen van het Besluit, waardoor er geen uitzondering op de verplichte kwaliteitsbepaling van toepassing is. De kwaliteit van het mengsel moet alsnog worden bepaald.

Hergebruik van infillzand (als grond) na verwijdering van het rubbergranulaat
Het verwijderen van het rubbergranulaat uit het infillzand wordt gezien als een bewerking, waardoor er geen uitzondering op de verplichte kwaliteitsbepaling van toepassing is. Het infillzand moet daarom aantoonbaar voldoen aan milieuhygiënische voorwaarden voor het toepassen van grond. Hergebruik van dit infillzand is zonder milieuhygiënische verklaring niet toegestaan.

Hergebruik van een functioneel mengsel lavasteen en rubbergranulaat na bijmengen van nieuw lavasteen en/of rubbergranulaat
Het bijmengen van lavasteen en/of rubbergranulaat wordt gezien als een bewerking, waardoor er geen uitzondering op de verplichte kwaliteitsbepaling van toepassing is. Het nieuwe (functionele) mengsel van lavasteen en rubbergranulaat moet daarom aantoonbaar voldoen aan de maximale samenstellingswaarden en emissiewaarden van het besluit. Hergebruik van dit mengsel is zonder milieuhygiënische verklaring niet toegestaan.

Tijdelijke uitname van een mengsel lavasteen en rubbergranulaat (als funderingsmateriaal)
Er zijn aanwijzingen dat het mengsel van lavasteen en rubbergranulaat niet zonder meer voldoet aan de normen van het Besluit. Dit kan het geval zijn door absorptie van het uitgeloogde zink uit rubbergranulaat (als instrooisel) en/of door toegenomen uitloging van zink door veroudering van het rubbergranulaat. Hierdoor is er geen uitzondering op de verplichte kwaliteitsbepaling van toepassing is en moet de kwaliteit van het mengsel alsnog worden bepaald.