Onder welke voorwaarden mogen IBC bouwstoffen worden toegepast?

Vraag

Onder welke voorwaarden mogen IBC bouwstoffen worden toegepast?

Antwoord

  1. Bouwstoffen mogen alleen worden toegepast in ‘werken'. Dit zijn functionele, nuttige toepassingen van bouwstoffen, zoals gebouwen, (spoor)wegen, bruggen, geluidswallen en dijken.
  2. Bovendien mag niet een grotere hoeveelheid bouwstoffen worden toegepast dan voor de functie noodzakelijk is. Anders is sprake van het ontdoen van afvalstoffen.
  3. Bouwstoffen moeten terugneembaar worden toegepast en de bouwstoffen moeten worden verwijderd wanneer een werk niet meer als functionele toepassing kan worden beschouwd.
  4. De kwaliteit van de toe te passen bouwstoffen moet voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor IBC-bouwstoffen gelden aanvullende voorwaarden:

  1. IBC-bouwstoffen mogen nooit in een oppervlaktewaterlichaam worden toegepast.
  2. IBC-bouwstoffen moeten ten minste 1 maand voor de toepassing worden gemeld.
  3. IBC-bouwstoffen mogen alleen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle- (IBC)maatregelen.
  4. Het ontwerp van het werk waarin de IBC-bouwstoffen worden toegepast moet zijn gekeurd door de Advieskamer bodembescherming.