Valt veen nu onder de Meststoffenwet of onder het Besluit bodemkwaliteit?

Vraag

Valt veen nu onder de Meststoffenwet of onder het Besluit bodemkwaliteit?

Antwoord

In het stelsel van de Meststoffenwet wordt veen – evenals klei, zand en löss – als een grondsoort beschouwd. Dat deze grondsoort een relatief hoog organische stofgehalte heeft, is een (toevallige) eigenschap van deze grondsoort. De toepassing van veen moet overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit plaatsvinden.

Uitzondering is de situatie dat de toepassing zo is dat het doel is de bodemgesteldheid te verbeteren. Dan is de Meststoffenwet van toepassing volgens art. 36 tweede lid Besluit bodemkwaliteit en het Besluit bodemkwaliteit niet.