Waar vind ik de actuele wetteksten van het Besluit?

Vraag

Waar vind ik de actuele wetteksten van het Besluit?

Antwoord

Alle wet- en regelgeving is te vinden via www.wetten.nl. Hier kunt u de meest actuele tekst van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit vinden. Alle originele publicaties in de Staatscourant en Staatsblad kunt u ook terugvinden op onze website.